Vyplnění Typového Listu pro tažné zažízení SVC GROUP s.r.o.

Typový list k tažnému zařízení, slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu, součástí výrobku je Typový list a výrobní štítek na tažném zařízení. Tento typový list, má stejnou váhu jako technický průkaz od vozidla, povinností provozovatele je v zákonné lhůtě tento výrobek nechat registrovat - zapsat do technického průkazu.

Následně tento typový list provozovatel uschovejte nejlépe v dokladech vozu. Při silniční kontrole jej může příslušný orgán požadovat.

  1. Při montáži výrobku na vozidlo Certi􏰀kovaným montážním pracovištěm společnosti SVC GROUP s.r.o. nebo jejími obchodními zástupci může majitel vozu zapsat výrobek do technického průkazu na příslušném registračním úřadě.
  2. Při montáži svépomocí nebo necerti􏰀kovaným pracovištěm, musí ještě majitel vozu nechat ověřit montáž na stanici technických kontroly. Na základě legislativy je vyráběn, dle směrnic ISO a jejích nadstaveb je Typový list a jeho identi􏰀kační číslo, vždy požadováno při komunikaci s výrobcem SVC GROUP a nedílnou součástí pro záruku na výrobek.

      a/b informace pro Českou a Slovenskou legislativu, v dalších zemích EU je potřeba dodržet tamní legislativu.

A - Ochrana proti zneužití
1 - Prezentace regionálního prodejce
2 - Technické parametry výrobku - vyplňuje výrobce
3 - Druh schválení do provozu / Homologační - číslo pro prodej ve všech státech EU
4 - Autorizační Razítko typového listu - bez razítka není typový list platný
5 - Potvrzení o prodeji, vyplňuje obchodník, den prodeje výrobku pokud předprodává výrobek dál bez montáže. Vyplnění se nevztahuje na podmínky pro montáž a tedy
jeho registrace na příslušném úřadě. Jedná se o obchodní podmínky dalšího prodeje výrobku. 6- Číslo certi􏰀kátu pro odbornou montáž výrobku. Zde vyplní číslo svého certi􏰀kátu certi􏰀kovaná odborná společnost. Slouží také pro urychlení státní správě vyhledat údaje pro zapsání výrobku do technického průkazu.
7 - Do připravených kolonek vyplní údaje montážní pracoviště.

Informace pro Českou a Slovenskou legislativu

  1. Při montáži výrobku na vozidlo Certi􏰀kovaným montážním pracovištěm společnosti SVC GROUP s.r.o. nebo jejími obchodními zástupci může majitel vozu zapsat výrobek do technického průkazu na příslušném registračním úřadě.
  2. Při montáži svépomocí nebo necerti􏰀kovaným pracovištěm, musí ještě majitel vozu nechat ověřit montáž na stanici technických kontroly.

8 - QR kód pro státní úředníky, po naskenování QR kódu bude odkázán na příslušnou stránku webu výrobce tažných zařízení www.svcgroup.cz, kde po zadání nejlépe zákaznického čísla nebo názvu společnosti do příslušné kolonky může úředník ověřit platnost certi􏰀kátu. Druhá strana Typového listu k tažnému zařízení, slouží pro výpočet maximálního zatížení, potvrzení garanční kontroly výrobku v provozu a informace základní informace k použití výrobku v provozu. rozšířené informace naleznete na www.svcgroup.cz
9 - Vzoreček pro výpočet a kontrolu maximálního zatížení výrobku ve vztahu k požadavkům výrobce vozu. Maximální zatížení na výrobek nesmí překročit zatížení umožněné výrobce vozu pro daný model a typ vozu. Tedy jeli náš výrobek homologovaný pro vyšší zatížení, než udává výrobce vozu včetně svislého zatížení na kulový čep, platí vždy nižší hodnoty, zatížení dle požadavku výrobce vozu.
10 - Záznam o provedení garanční prohlídky a přetažení spojů dle požadavku na garanci výrobku.