Ochrana autorských práv a duševního vlastnictví SVC GROUP s.r.o. s návazností na GPDR 25.05.2018

  1. Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.svcgroup.cz a doménách vlastnící společnost SVC GRPOU s.r.o. a sociálních sítích. Loga, technické údaje, Informace, Tiskopisy, Návody, Fotografie, Textový obsah, Technické řešení tedy námi zveřejněné informace jsou chráněny autorským platným zákonem č. 121/2000 sbírky a jeho novelizacemi.
  2. Společnost nenese žádnou zodpovědnost při svévolném použití Loga či chráněných známek, symbolu SVC GROUP s.r.o. SVC Náchod s.r.o., Vladimír Vitver Racing, SVC Náchodmotorsport, bez svolení společnosti SVC GROUP.s.r.o. jako majoritního vlastníka těchto či nájemce těchto log.
  3. V případě porušení ochrany našich autorských práv může náš právní zástupce požadovat za bezdůvodného obohacení či poškozování dobrého jména v čtyřnásobek částky, dle platného autorského zákona.

Použití našich podkladu je možné pouze s písemným souhlasem společnosti SVC GROUP s.r.o.

Kontaktní email pro požadavek e-mail: web@svcgroup.cz

revidováno 05.05.2018

Vladimír Vitver, Jednatel společnosti