Přihlášení a montáž tažného zařízení

Vše o zapsání tažného zařízení do technického průkazu

Pokud se rozhodnete pořídit si tažné zařízení a to jak pro tažení přívěsu nebo pro nosiče kol, lyží či dalších adaptérů, máte po montáži povinnost nechat tento údaj v zákonné lhůtě 14 dní zapsat do velkého a malého technického průkazu od vozidla na vašem příslušném odboru dopravy.
Typový list si uložte k dokumentaci od vozu.
Typový List elektropřípojek se do technického průkazu nezapisuje, ale doporučujeme mít tento dokument také uložený u dokumentace vozu.

 1. Typový a záruční list k výrobku
 2. Provedení montáže
  1. Svépomocí
  2. Certifikovanou firmou SVC GROUP
 3. Postup Registračního dopravního úřadu
 4. Užitečné informace
 5. Pojem norem s návazností na registraci montáže

Typový list k výrobku

Typový list je nedílnou součástí tažného zařízení a je samozřejmě dodáván s výrobkem zdarma !!! Typový list obsahuje tyto údaje:

Katalogové číslo, Homologační číslo, Sériové číslo dle nařízení EU komise pro prodej ve všech státech EU, dále pak informace o distribuci pro dohledatelnost a evidenci, dle požadavku Ministerstva dopravy ČR a SR.
(naše typové listy ani výrobky se nepřihlašují na základě čísla objednávky, pak následně vydávaných za homologační čísla a další klamné praktiky na kterých se dá následně uvádět zákazník, ale i úředník v omyl).

Tento typový list má stejnou váhu jako technický průkaz od vozidla. Do Typového listu doporučujeme také dopsat případně číslo zámku kulového čepu, pokud jím je tažné zařízení vybavené. Tento typový list uschovejte nejlépe v dokladech od vozu, plní také funkci provozních pokynů a záručního listu. Při silniční kontrole jej může policista požadovat k nahlédnutí.

A - Svépomocí

Rozhodnete-li se namontovat tažné zařízení svépomocí nebo v servisu bez certifikace pro montáž tažných zařízení vyráběných a dodávaných SVC GROUP, můžete tak učinit. Musíte však počítat s tím, že po montáži bude nutné s vozidlem navštívit STK. Technici prověří, zda byla montáž vhodně provedena, zda bylo použito správné zařízení na značku a typ vozu, včetně zapojení a funkčnosti elektropřípojky.
Na základě kontroly obdržíte protokol od STK, s tímto protokolem pak musíte dojít na příslušný odbor a nechat provést zapsání do technických průkazů vozidla.

Orientační podklady a poplatky při montáži svépomocí v roce 2020:

 • Kontrola a evidenční prohlídka STK: 250,- Kč
 • Poplatek na úřadě za zapsání tažného zařízení do technického průkazu: 100,- Kč
 • Vyplněný formulář Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
 • Osvědčení o registraci vozidla - velký a malý technický průkaz.
 • Typový list tažného zařízení a protokol o kontrole montáže z STK.
 • Popřípadě souhlas vlastníka silničního vozidla - v případě leasingu plná moc od leas. spol.
 • Soukromá osoba - občanský průkaz, v případě zastoupení - ověřená kopie OP
 • Jednání za firmu - fyzická osoba - živnostenský list / právnická osoba - výpis obchodního rejstříku
  + ověřená plná moc a OP, pokud dotyčný není jednatelem nebo nemá zvláštní zmocnění
 • Může byt i vyžadován doklad o nabití výrobku - faktura, kupní smlouva, paragon...

B- Certifikovanou firmou SVC GROUP

Montáž provedena v námi Certifikovaných Montážních Pracovištích CMP a Certifikovaných Montážních Pracovištích – Partnerů CMP-P a VIP Partnerů SVC GROUP.

Jedná se o certifikovaná pracoviště, která jsou proškolená a mají všechna potřebná pověření pro provádění montáží včetně certifikátu evidovaného u Ministerstva dopravy ČR a SR. Úředníci dopravních inspektorátů mají k těmto dokumentům a příslušným homologacím přístup.
Na tomto základě po montáži tažného zařízení nemusíte na STK jako u montáže svépomocí a s vyplněným typovým listem navštívíte příslušný dopravní odbor, kde zaregistrujete tažné zařízení do technických průkazů vozidla.
Orientační podklady a poplatky při montáži certifikovanou firmou v roce 2020:

 • Poplatek na úřadě za zapsání tažného zařízení do technického průkazu: 50,- Kč
 • Vyplněný formulář Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
 • Osvědčení o registraci vozidla - velký a malý technický průkaz.
 • Vyplněný Typový list tažného zařízení - potvrzený od certifikovaného pracoviště.
 • Popřípadě souhlas vlastníka silničního vozidla - v případě leasingu plná moc od leas. spol.
 • Soukromá osoba - občanský průkaz, v případě zastoupení - ověřená kopie OP
 • Jednání za firmu - fyzická osoba - živnostenský list / právnická osoba - výpis obchodního rejstříku
  + ověřená plná moc a OP, pokud dotyčný není jednatelem nebo nemá zvláštní zmocnění
 • Může byt i vyžadován doklad o nabití výrobku - faktura, kupní smlouva, paragon…

Montáž svépomocí

Převezme vyplněnou žádost a zmiňované dokumenty včetně protokolu z technické kontroly STK a provede změnu údajů ve velkém a malém technickém průkazu.

Montáž u Certifikovaného partnera

Převezme vyplněnou žádost a zmiňované dokumenty.
Typový list již obsahuje všechny informace dle nařízení Ministerstva dopravy potřebné pro zapsání tažného zařízení do velkého a malého technického průkazu.
Úředník má přístup k databázi ministerstva dopravy a výrobce tažného zařízení pro ověření shodnosti výrobku a uvedené homologace uvedené v Typovém listě
Co může chtít uředník ověřit??

Platnost uvedeného certifikátu a katalogové číslo vázané na homologaci výrobku.

 1. Na stránkách výrobce je uvedený seznam certifikovaných montážních pracovišť zde stačí zadat číslo certifikátu prodejce uvedené na Typovém listě a provést kontrolu shody.
 2. Po zadání katalogového čísla do vyhledávání zde se otevře karta produktu, kde jsou všechny dostupné informace a homologační protokol.

Certifikované Montážní Pracoviště CMP

Je certifikované pracoviště, které je proškolené, má oprávnění k montáži tažných zařízení a výrobků dodávaných společností SVC GROUP včetně všech potřebných registrací. Není však smluvně vázané k montáži ověřených výrobků pro montáž jen od společnosti SVC GROUP s.r.o.
Pokud se na firmu CMP obrátíte, může vám také nabízet konkurenční výrobky, pokud požadujete u těchto firem montáž našich výrobků, pro jistotu si tyto výrobky přímo vyžádejte. Občas se stalo, že neseriozní pracoviště namontuje jiný neověřený výrobek a vydává jej za produkt od Certifikovaného dodavatele SVC GROUP s.r.o.

Certifikované Montážní Pracovitě – Partnerů CMP-P

Jedná se o certifikovaná montážní místa našich předních obchodních zástupců v jednotlivých státech, krajích… Pro příklad v ČR je to společnost AUTO KELLY, která vystavuje certifikáty pro montáž produktů svým smluvním partnerům. Tyto certifikované společnosti mají stejnou váhu jako CMP pracoviště výrobce tažných zařízení SVC GROUP.

Certifikovaní Autorizovaní Dealeři CAD - VIP partneři

Jedná se o certifikovaná montážní místa našich předních zástupců v jednotlivých regionech, kde garantujeme montáž našich výrobků, jedná se o společnosti s dlouho dobou spoluprácí.
Tyto společnosti doporučujeme jako montážní místa a jedná se o odborníky z oboru, pro které je kvalita a bezpečnost na prvním místě před vidinou zisku, jsou to odborníci na tažná zařízení a elektropřípojky. Tyto společnosti mají i naší podporu při případné výměně zboží a prováděnému servisu na výrobku.

Pokud jste z oboru a chtěli by jste se registrovat do obchodu a věrnostního systému klikněte zde.

SVC GROUP s.r.o. plní všechny mezinárodní normy a je držitelem ČSN EN ISO 9001:2016, který garantuje jak výrobní proces, tak i montáže tažných zařízení společnosti SVC GROUP a to již od roku 2003, tedy všechny výrobky pro vozidla uvedená do provozu od roku 2003 jsou homologovaná nebo vyráběná dle přísných a platných mezinárodních norem ze zástavbovým protokolem plnící normu EHK 55R.
U takového výrobku pracovník z oboru nepotřebuje k montáži a následnému zapsání tažného zařízení SVC GROUP do technického průkazu certifikát, ani provádět kontrolu na STK jako při individuální montáži provedenou svépomocí.

Bohužel úředníci v ČR neumí rozlišit tyto certifikáty a homologace tak, jak nařizují směrnice EHK týkající se montáží výrobku na vozidlo a vyžadují tyto stupidnosti určené jen pro e-shopy bez patřičných osvědčení a garantování ČSN EN ISO 9001:2016, neoprávněně i po nás.

EHK-55R, e94/20, Atest MDČR a ČSN EN ISO 9001:2016

EHK-55R Platná norma, která zahrnuje všechny požadavky pro bezpečnost silničního provozu a SVC GROUP dle této normy schvalovala všechny výrobky – tedy i když byli v platnosti jen normy pro e94/20 či Atest.

e94/20 od roku 2011: již zrušená, provozu nevyhovující norma, která nebrala v potaz zástavbový prostor kulového čepu vůči vozidlu a vozovce. Pokud je v sortimentu SVC GROUP zařazen výrobek SVC, je tento výrobek o zástavbový protokol doplněný a plní podmínky dnes jediné platné normy EHK 55R ( bohužel byla doba přechodu na nové normy a státní úředníci neuměli homologovat dle nových norem, SVC ale vždy provádělo komplexní zkoušky i nad rámec povinností)

Atest MDCR: Národní osvědčení pro tažné zařízení, platné před vstupem do EU, podle kterého se již od roku 2005 nesmí tažná zařízení schvalovat. Jedná se o osvědčení určené jen pro prodej výrobku v České Republice - tedy ne v dalších státech EU. Je nám tedy s podivem, jak je možné nabízet v ČR produkty tažného zařízení s atestem MDČR, pro vozidla uvedená do výroby po roce 2005 ??? tedy po datu, kdy Ministerstvo dopravy ČR tuto možnost schvalování zakázalo???

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 Garantuje jak vývoje homologace a výrobního procesu, tak i montáže tažných zařízení společnosti SVC GROUP již od roku 2003, tedy všechny výrobky pro vozidla uvedená do provozu od roku 2003 jsou homologovaná dle přísných mezinárodních norem s protokoly a doložitelností.
Toto je uvedeno v typovém listě, kde je jasné zpětné dohledání výrobku, evidenční číslo výrobku a homologační schválení. Doplněné následným potvrzení prodeje montážních a případných evidenčních potvrzení.
Je tedy vcelku logické, že vystavovat a uvádět na typovém listě jako hlavní údaj číslo objednávky je úsměvné a umožňuje mlžit, nabízet zboží různého původu a schovávat tyto výrobky, které nemají na ČR trhu co dělat, za kvalitní výrobky.
Typový list je nedílnou součástí tažného zařízení a je zapotřebí i pro evidenční kontrolu na STK při montáži tak zvané svépomocí. Na základě těchto zvláštních praktik na českém trhu uvádíme pro pravost našeho tvrzení u každého tažného zařízení výroby SVC GROUP veřejně přístupnou Homologaci, aby se zákazník mohl sám ujistit o pravosti výrobku.

Homologace EHK 55 – R přesně specifikuje výrobu, podle jasně definovaných nařízení, směrnic a pravidel, což již neplatné normy určené pro doprodej postaru homologovaných výrobků e94/20 a Atest – (národní schválení) neberou v potaz a umožňují některým obchodníkům různé nekalé praktiky a spekulace…