Tažné zařízení a informace typový štítek a Typový List

Informace obsahující typový štítek a jeho umístnění na výrobku a vazba na Typový List

- Výrobní štítek obsahuje základní identifikační údaje výrobku, tyto údaje jsou také zaznamenané v Typovém listě dodávanému ke každému tažnému zařízení a tvoří nedílnou součást dodávky zboží. Tento štítek je vyroben z hliníkové samolepící folie a připevněný na tažném zařízení tak, aby nepřenosný.
Tímto způsobe je znemožněná nežádoucí manipulace z výrobním štítkem.
Umístnění výrobního štítku na výrobku je znázorněno v montážním návodu dodávaném k návodu, nebo v návodu volně stažitelnému pomocí QR kódu.

Výrobní štítek pro tažné zařízení

 1. Typ a homologační číslo
 2. Normovaná kategorie pro tažné zařízení
 3. Typové a katalogové označení výrobku
 4. Sériové číslo výroby identifikační kód
 5. Max zatížení v kN
  v Typovém Listě je tento údaj doplněný i o zatížení v kg
 6. Max. svislé zatížení (z vrchu) na kulový čep
 7. Označení výrobce

Typový list pro tažné zařízení

 1. Typ a homologační číslo
 2. Normovaná kategorie pro tažné zařízení
 3. Typové a katalogové označení výrobku
 4. Sériové číslo výroby identifikační kód
 5. Max zatížení v kN
  v Typovém Listě je tento údaj doplněný i o zatížení v kg
 6. Max. svislé zatížení (z vrchu) na kulový čep
 7. Označení výrobce