O společnosti

"Ťažné zariadenia s viac ako 30-ročnú tradíciou"

SVC Group s.r.o. (Predtým Service Vitver Centrum a SVC Náchod s.r.o.) sme preverená spoločnosť, ktorá sa špecializuje výskumom, vývojom, výrobou, predajom a montážami ťažných zariadení pre všetky typy automobilových značek.Samozřejmostí je aj doplnkový sortiment pre ťažné zariadenia, ako sú náhradné diely, príslušenstvo, elektro prípojky, a to ako univerzálne, tak špeciálne - originálnym aj ich príslušenstva, ďalej nosiče bicyklov na ťažné zariadenia a boxy ai strešné nosiče ...

Výrobná činnosť firmy SVC Group s.r.o. siaha už pred rok 1989. Z tohto stáleho prostredia vyvinula spoločnosť svoju hlavnú činnosť, aby sa stala dnešným lídrom na Českom trhu, poskytujúce cez 1.900 druhov a komponentov ťažných zariadení a elektro prípojok.

Naše produktové portfólio zahŕňa riešenie pre automobilové príslušenstvo, od vývoja overovania, až po predaj príslušenstva a to ako pre automobilový priemysel, veľko obchodníkmi až po maloobchodné odberateľa. Ďalej sa podieľa na výskume a vývoji vrátane testovania diagnostických zariadení pre jednotlivé značky a typy vozidiel. Navyše vďaka udržiavanie flexibilné výrobné základne a vlastnému oddelenia výskumu a vývoja ťažných zariadení sme schopní poskytnúť riešenie na mieru podľa požiadavky jednotlivých výrobcov vozidiel. Pri výrobe ťažných zariadení dáva prednosť pred kvantitou, malosériovej výrobe. Spoločnosť SVC Group s.r.o. pripravovala aj výrobu pre konkurenčné spoločnosti vyrábajúce ťažné zariadenie a to ako v ČR, Slovenskom, Poľsku atd ...

Sa skoro už 30tich rokmi neustáleho zlepšovania sme jedným z najväčších výrobcov systémov ťažných zariadení v SR.

Z nášho výrobného závodu vo Vysokov pri Náchode (Česká Republika), poskytujeme špičkové produkty, ktoré majú aj patentovo chránené vzory, výrobky homologované podľa platných noriem a smerníc Európskej únie EHK 55-R alebo atest Ministerstva dopravy a spojov SR pre viac ako 30 automobilových značiek s možnosťou vývozu výrobkov do štátov Európskej únie. SVC Group s.r.o. sa zaviazala ku kvalite a estetike výrobku a usiluje o najlepší uplatnenie v praxi, kvalita výroby a dodávaného tovaru je riadená a garantovaná normami ISO ČSN EN 9001: 2016 a IATF 16949 a ISO 14001.

SVC Group podporuje aj ľudí v tiesni, mladé začínajúcich športovcov a je tiež veľmi úspešná v motošporte, kde tiež už 10 rokov reprezentuje Českú republiku v pretekoch do vrchu - Majstrovstvá Európy FIA Hill Climb Championsip a je v novodobej histórii najúspešnejším Slovenským tímom s niekoľkými titulmi vo svojej triede aj v celkovej klasifikácii.

  1. Profil spoločnosti
  2. Všeobecné informácie
  3. Kvalita
  4. Vývoj produktov
  5. Marketing a predaj
  6. Logistika
  7. História

Profil spoločnosti

"Vývoj, výroba, predaj a montáž ťažných zariadení a príslušenstva pre prepravu nákladu a doplnky pre automobilový priemysel"

SVC Group s.r.o. je preverená spoločnosť s viac ako 30tich ročnou tradíciou na trhu, ktorá sa špecializuje na výskum vývoj, výrobu, predaj a montáž ťažných zariadení pre všetky typy automobilových značiek. Kvalita a estetika výrobku ťažných zariadení a príslušenstva pre montáž na vozidlo je riadená a garantovaná normou ISO ČSN EN 9001: 2016 IATF 16949 a ISO 14001. SVC Group je vlastníkom garantujúci kvalitu výroby ISO už od roku 1994. SVC Group je rodinná firma, kde nie je hlavným meradlom množstva predaného tovaru za najnižšiu cenu, ale predaj overených výrobkov v praxi pred uvedením na trh.

SVC GROUP vyrába svoje produkty pre viac ako 30 automobilových značiek homologizovaných podľa platných noriem a smerníc Európskej únie EHK 55-R, ďalších požadovaných certifikáciou EÚ pre použitie výrobku vo všetkých štátoch Európskej únie alebo atest Ministerstva dopravy a spojov SR pre predaj v Slovenskej republike.

Samozrejmosťou je sortiment pre ťažné zariadenia, ako sú náhradné diely, príslušenstvo, elektroinštalácie ako univerzálne, tak špeciálne a aj ich príslušenstva, nosiče bicyklov, strešné nosiče. SVC Group sa zameriava na všetko, čo súvisí s prepravou nákladu a autopríslušenstvom. Od roku 2018 sa zameriava aj na ďalšie sortiment aj v iných kategóriách ako je elektro mobilita a podobne.

Všeobecné informácie

"SVC Group vyrába širokú škálu ťažných zariadení a príslušenstva pre automobilový priemysel"

Výrobná činnosť firmy SVC Group siaha už pred rok 1989 a vyrába systémy ťažných zariadení. Z tohto stáleho prostredia vyvinula spoločnosť svoju hlavnú činnosť, aby sa stala dnešným lídrom na Slovenskom trhu vo vývoji, výrobe, predaji a montážach systémov ťažných zariadení pre konkrétne vozidlá, poskytujúce okolo 17 800 druhov a príslušenstvo pre sortiment ťažných zariadení.

Tvrdo pracujeme na dodávkach do servisov, autorizovaných servisov výrobcov automobilov a predajných spoločností po celej ČR a na slovenské.

Spoločnosť každoročne preškolí a certifikuje širokú servisnú sieť pre oprávnenie montážou ťažných zariadení, ktorá len v Českej a slovenskom republike presahuje cez 2 500 pobočiek.

SVC Group udržiava flexibilné automobilovú výrobnú základňu, ktorá tiež zahŕňa skladovú zásobu náhradných dielov pre svoje výrobky a ich príslušenstva.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Vysokov u Náchoda na severovýchode Českej Republiky. Tím SVC koordinuje a dohliada na rôzne operácie vrátane výskumu, vývoja, logistiky, predaja a marketingu. Náš výskumný a vývojový tím sa nachádza v Českej republike a snažia sa zabezpečiť, že dodacie lehoty pre produkty budú krátke a bude zaručená vysoká miera zručnosti a flexibility.

Typy tažných zařízení

Kvalita

"Štandardy a ISO ČSN EN 9001: 2016, IATF 16949 a ISO 14001"

Ako sa technológia neustále vyvíja a zvyšujú sa požiadavky na kvalitu v automobilovom priemysle, neustále investujeme do zlepšovania našich výrobkov. Vysoko kvalitný dizajn je výsledkom využitie pokročilých technológií, priebežných kontrol a skúšok v každej fáze výrobného procesu.

Uskutočňuje sa niekoľko testov, aby sa zabezpečilo, že výrobky spĺňajú normy. SVC Group je certifikované podľa ISO ČSN EN 9001: 2016 a ďalších noriem, čo znamená, že všetky výrobné a administratívne procesy v spoločnosti spĺňajú štandardy kvality pre automobily. Výrobky sú testované na vyššiu štandard, než požadujú výrobcami vozidiel a výrobné normy plní všetky požiadavky na uznanie záruky na vozidlo po montáži našich zariadení. Preto je aj prostredie v našom systéme riadenia pretkané. To znamená, že keď podnikáme, neustále venujeme pozornosť emisiám, tokom odpadov, recykláciu, spotrebe energie a ďalším otázkam životného prostredia. Ústredným bodom tejto činnosti sú dva dôležité body:

  • Splnenie požiadaviek predpisov a kontrola environmentálnych rizík.
  • Snaha o neustále zlepšovanie environmentálnych úspechov.
SVC Certifikáty SVC Certifikát

Vývoj produktov

"Každoročne pribúdajú nové systémy a produkty pre rôzne značky"

Poznáme svoje ťažná od vstupu materiálu, každého zvaru, až po poslednú skrutku, preto vieme rýchlo reagovať na zmeny a facelifty výrobcov vozidiel. Do popredia staviame malosériovú výrobu so zameraním na Českú republiku, na tomto základe Vám vie naše technické oddelenie zodpovedať Vaše technické informácie alebo vieme ako požadované informácie pomerne rýchlo zabezpečiť. Vďaka svojej vízii do budúcnosti SVC Group neustále hľadá nové projekty a vývoja. Oddelenie výskumu a vývoja zohráva ústrednú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov. Ich vysoká odbornosť a skúsenosti sú dobre využité pri utváraní procesu vývoja. SVC vlastnú dynamickú a zástavbovou skúšobňu pre vývoj a výskum výrobkov a vykonáva kontrolnú sériovej kontroly z výroby. Ďalej vyvinula a používa na základe dlhoročné skúsenosti z vývoja, programy od výpočtu namáhania konečných prvkov Auto Cad / Inventor, až po vlastné jazdné simulátory pre testovanie nosičov bicyklov na ťažnom zariadení. Na základe zázemie a týchto skúseností vie naša spoločnosť rýchlo reagovať na výskum a vývoj nových zariadení a výrobkov a zaviesť je následne zrýchlene do predaja. Spoločnosť sa tiež podieľa na vývoji elektro prípojok pre ťažné zariadenia a automobilový priemysel, ktoré následne aj distribuuje do krajín EÚ pod značkami, podľa obchodných zmlúv.

Vývoj produktov je v SVC nad rámec jednoduchého zlepšovanie a prepracovanie existujúcich produktov. Spoločnosť sa chystá ponúknuť pripravené riešenia na trhu v systémoch ťažných zariadení s cieľom predvídať nové požiadavky zákazníkov. Preto SVC udržuje intenzívny kontakt so svojimi partnermi v automobilovom priemysle. Včasné prijímanie signálov a hľadanie inovatívnych riešení spoločne, viedlo k najlepším výsledkom.

Okrem toho SVC vyvíja riešenie pre každého zákazníka v súlade s platnými normami a právnymi požiadavkami pre každú európsku krajinu. Okrem vývoja produktov SVC tiež vyvíja nové nástroje a stroje pre riešenie potrieb výrobného procesu. Riešenie ťažného zariadenia sú zvyčajne pripravená pred spustením nového modelu do predaja.

SVC Vývoj produktů SVC Vývoj produktů

Marketing a predaj

"Špecializované zákaznícke tímy"

Vzájomná dôvera je základom dobrého partnerstva a SVC Group túto filozofiu oceňuje. Vytváranie jasných dojednania a schopnosť vzájomne sa podporovať vytvára ziskové a konštruktívne vzťahy. Týmto spôsobom sa snažíme vytvoriť vynikajúcu kontinuitu vo svojej obchodnej sieti.

Vysoká miera angažovanosti našich predajných a marketingových pracovníkov. Špecializované zákaznícke tímy sú inštalované tak, aby spĺňali špecifické požiadavky zákazníkov - pre maximálnu spokojnosť zákazníkov. Okrem nášho obchodného tímu vo Vysokov u Náchoda má SVC externú divíziu, ktorá zastupuje našu značku v ČR i na slovenský.

SVC Group slúži dvom významným sektorom automobilového trhu. Jedným z nich je trh s originálnym vybavením, dodávame svoje ťažné zariadenia aj do značkových servisov. Okrem toho trh s ťažnými zariadeniami ponúka výnimočný servis pre automobilový trh, medzi ne patrí výrobcami prívesných vozíkov, karavanov, nosičov bicyklov na ťažné zariadenia a dodávatelia náhradných dielov automobilového priemyslu.

Nemeníme každoročne sortiment dodávaných výrobkov ani sa nezameriavame na krátkodobé zisky a to z dôvodu zaistenia servisnej siete výrobkov, príslušenstva, ktoré je pre rýchle uspokojenie užívateľov skladom.

Vďaka neustále dopytu po najnovších vozidlách umožňuje SVC ponúkať komplexný sortiment výrobkov s ohľadom na uvádzanie nových výrobkov do predaja. Tieto produkty sú cenovo konkurencieschopné, nie sme zamerané na najnižšiu cenu produktu, ale jeho dlhodobé využitie vrátane informačnej a servisnej siete s nemennou podporou našich obchodných partnerov a verných zákazníkov.

Ceny produktov sa snažíme znížiť zavedením najmodernejších výrobných systémov, teda nie na úkor použitých materiálov, kvality alebo zníženie nosnosti.

SVC Marketing SVC Marketing

Logistika

"Cez 1 900 rôznych systémov pre ťažné zariadenia"

Riadenie logistiky je často veľmi zložité a zahŕňa rôzne oddelenia v spoločnosti: od nákupu a riadenie zásob až po finančné oddelenie. Logistický proces v rámci SVC Group je synonymom rýchlosti a presnosti. Vďaka tímu SVC a inteligentnému počítačovému systému optimalizujú nákup, výrobu, inventár a dodávky.

Produkty SVC Group sú veľmi rozmanité; existuje viac než 1.900 rôznych systémov ťažných zariadení pre rôzne značky automobilov, typ a rok výroby. Komponenty a základné materiály sú nakupované od veľkého množstva výrobcov po celom svete. Táto rozmanitosť vyžaduje prísne logistické plánovanie.

Výrobky sú skladované v rozsiahlom skladu vo Vysokov u Náchoda. Akonáhle dorazí objednávky od klientov, sme schopní okamžite reagovať, a tak doručiť správne a rýchlo. Patentovo chránené vzory nám umožňujú veľkú flexibilitu pre expedíciu tovaru. Pretože nie sme zameraní na veľko sériovú výrobu do koncernov, ani ťažné zariadenia a komponenty nepřekupujeme od zahraničných výrobcov, sme zameraní na koncového zákazníka a vieme, ak je tovar vypredané, rýchlo reagovať na nové naskladnenia v rámci dňa. Táto služba prináša odlišnú kvalitu, od e-shopu predajcov dovážajúcej podobný sortiment od zahraničných výrobcov.

SVC Logistika SVC Logistika

História

"SVC Group s.r.o. - ťažné zariadenia "

Výrobná a obchodná činnosť zakladateľa spoločnosti Vladimíra Vitvera siaha ďaleko pred rok 1989. Založenie vlastnej firmy s názvom Vladimír Vitver SVC sa mu podarilo v roku 1990 a hneď 2 roky potom vyrobil svoje prvé ťažné zariadenie pre Dacia Olcit a VW Golf II. V roku 1995 po vydaní novelizovaných predpisov MDaS SR 105/95, pre prevádzku ťažných zariadení na pozemných komunikáciách sa firma začala rozvíjať a transformovať zo spoločnosti Vladimír Vitver SVC (Servis Vitver Centrum) na SVC Náchod s.r.o. Toho istého roku sa firme podarilo prvé oficiálne schválenie ťažného zariadenia na MDaS SR pre vozidlo Daewoo Nexia.

V roku 2000 sme začali pevnostne skúšať ťažné zariadenia podľa smernice E94 / 20 ES a to už aj sa zástavbovými skúškami podľa pripravovanej medzinárodnej normy k homologáciu EHK 55-R pre možnosť vývozu do štátov Európskej únie. Toto sa však so zle pripravenou legislatívou štátu podarilo až v roku 2003. O ďalšie 4 roky neskôr v roku 2007 prebiehala výstavba novej výrobnej a skladovej haly, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Náchod, dokončená bola v roku 2008.

V roku 2012 bola zvýšená kvalita výroby začatím prevádzky vlastnej práškovej lakovne. Zaistenie dlhodobé záruky na výrobky vďaka povrchovej úprave čiernou farbou (KTL a Komaxit) - podľa nárokov zákazníkov. Vzhľadom k rastu objednávok ťažných zariadení v roku 2013 došlo k výstavbe novej robotizovanej linky, ktorá kladie dôraz na kvalitu a estetiku výrobkov.

Následne sa spoločnosť po rozšírení svojich výrobných aktivít a služieb a umiestnenie hlavného sídla spoločnosti do Prahy v roku 2014 premenovala z SVC Náchod s.r.o. na SVC Group s.r.o.

Naša spoločnosť produkuje vlastné výrobky, na ktorých sú použité chránené vzory majiteľa spoločnosti, ktoré dokonca kopírujú niektorí ďalší výrobcovia. Ťažné zariadenie určené pre cestnú premávku a všetky jeho produktové rady sú homologované podľa platných noriem a smerníc Európskej únie EHK 55-R / alebo atest Ministerstva dopravy a spojov SR.

Firma sa nepretržite vyvíja a prispôsobuje požiadavkám prevádzkových noriem, kvalita výroby je riadená a garantovaná ISO ČSN EN 9001: 2016 IATF 16949 a ISO 14001. Preverená už skoro 30tich ročnou tradíciou na trhu.

Zdroj informácií SVC GROUP © 2019